Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
email: gsaekkomo@sch.gr | Τηλ: 2531081505 & 2531081507

IMG 3356 3500x3500

eclass

Facebook  insta2

Όρια Απουσιών

Άρθρο 9 - Χαρακτηρισμός Φοίτησης

  1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.
  2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
  3. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής

Ώρες/εβδομάδα: 1 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 15

Όριο Απουσιών (15%): 2           Ανεπαρκής Φοίτηση: 3 και πάνω

Ώρες/εβδομάδα: 2 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 30

Όριο Απουσιών (15%): 5           Ανεπαρκής Φοίτηση: 6 και πάνω

Ώρες/εβδομάδα: 3 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 45

Όριο Απουσιών (15%): 7           Ανεπαρκής Φοίτηση: 8 και πάνω

Ώρες/εβδομάδα: 4 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 60

Όριο Απουσιών (15%): 9           Ανεπαρκής Φοίτηση: 10 και πάνω

Ώρες/εβδομάδα: 5 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 75

Όριο Απουσιών (15%): 11           Ανεπαρκής Φοίτηση: 12 και πάνω

Ώρες/εβδομάδα: 6 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 90

Όριο Απουσιών (15%): 14           Ανεπαρκής Φοίτηση: 15 και πάνω

Ώρες/εβδομάδα: 7 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 105

Όριο Απουσιών (15%): 16           Ανεπαρκής Φοίτηση: 17 και πάνω

Ώρες/εβδομάδα: 8 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 120

Όριο Απουσιών (15%): 18           Ανεπαρκής Φοίτηση: 19 και πάνω

Ώρες/εβδομάδα: 9 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 135

Όριο Απουσιών (15%): 20           Ανεπαρκής Φοίτηση: 21 και πάνω

Ώρες/εβδομάδα: 10 Σύνολο ωρών Εξαμήνου: 150

Όριο Απουσιών (15%): 22           Ανεπαρκής Φοίτηση: 23 και πάνω