Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
email: gsaekkomo@sch.gr | Τηλ: 2531081505 & 2531081507

IMG 3356 3500x3500

eclass

Facebook  insta2

Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

Κάθε έτος κατάρτισης των ΙΕΚ αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. (Εκτός εξαιρέσεων που επισημαίνονται στην αρχή του έτους).

Περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό.

  • Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
  • Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 15η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους

Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξέτασης - αποτελέσματα.

Η κατάρτιση κάθε έτους είναι πλήρης όταν πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες ώρες.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί κάποια ώρα κατάρτισης, αυτή αναπληρώνεται υποχρεωτικά (15 διδακτικές ενότητες/εξάμηνο)

 

Ωράριο μαθημάτων του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής

1η ώρα - 2η ώρα:          14:30 - 16:00

3η ώρα:                           16:05 - 16:50

4η ώρα - 5η ώρα:           16:55 - 18:30

6η ώρα - 7η ώρα:           18:35 - 20:05

 

Διακοπές - Αργίες

Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δεν γίνονται κατά τις εξής χρονικές περιόδους:

α) Τις διακοπές:

Χριστουγέννων, από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου
Πάσχα, από Μ. Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου
Θερινές, από 1ης Ιουλίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου.

β) Τις επίσημες αργίες:

Κυριακή
28η Οκτωβρίου
Καθαρή Δευτέρα
25η Μαρτίου
1η Μαΐου
Του Αγίου Πνεύματος

γ) Κατά τις ημέρες που έχουν χαρακτηριστεί ως ημέρες τοπικής αργίας στην έδρα του κάθε Δ.ΙΕΚ λόγω θρησκευτικής ή άλλης εορτής:

14 Μαΐου (Ελευθέρια Θράκης)
26 Ιουλίου (Αγία Παρασκευή)