Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
email: gsaekkomo@sch.gr | Τηλ: 2531081505 & 2531081507

IMG 3356 3500x3500

eclass

Facebook  insta2

Το ΦΕΚ 3393 / τ. Β΄/ 13-8-2020 για το ΜΗΤΡΩΟ Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και το site --> ΕΔΩ  Για υποστήριξη και ερωτήματα αποκλειστικά στο: mitrooiek@sch,gr

Έντυπα εκπαιδευτικών επισκέψεων:

Έγγραφα Οικονομικών (Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά από το gov,gr αντιγράφοντας το κατάλληλο κείμενο από τα παρακάτω υποδείγματα)

  • Οι εκπαιδευτές που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή απασχολούνται σε φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κτλ), πρέπει να υποβάλουν αίτηση (αμέσως μετά την ανάθεση μαθημάτων) για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στο ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ της περιοχής τους  ή στην διοικητική αρχή που υπάγονται. Κατατίθεται αίτησή στο ΠΔΙΕΚ για χορήγηση βεβαίωσης ανάθεσης διδακτικών ωρών και συνυποβάλλεται με την αίτηση στον αρμόδιο φορέα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εξάμηνο πρόσληψής σας στο Δ.ΙΕΚ.
  • Οι εκπαιδευτές που εκδίδουν Τ.Π.Υ οφείλουν να έχουν κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα σχετική με «υπηρεσίες Εκπαίδευσης» (85.41.14,85.59.19,85.59.19.07) προσκομίζοντας παράλληλα το σχετικό αποδεικτικό (ΚΑΔ). Διαφορετικά γίνεται επέκταση ΚΑΔ. Οι ΚΑΔ καθορίζονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΠΑΛΑΙΑ Έντυπα οικονομικών στοιχείων εκπαιδευτών έως το εξάμηνο 2020Β

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτή
  • Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίων Υπαλλήλων
  • Υπεύθυνη Δήλωση Ωρών Μερικής Απασχόλησης
  • Υπεύθυνη Δήλωση Ωρών Πλήρους Απασχόλησης
  • Εμπίπτω
  • Δεν εμπίπτω